Polityka jakości

Od 2006 roku firma GEOMATIX Sp. z o. o. posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 (aktualnie PN-EN ISO9001:2015) od TUV NORD.

Zgodnie z polityką jakości naszej firmy stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników w celu zapewnienia jak największej satysfakcji Klienta.

Certyfikat ISO9001 PL/EN/DE
Certyfikat ISO9001 PL/EN/DE

Polityka Jakości firmy Geomatix Sp. z o.o.

Mając świadomość, iż zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju naszej firmy na rynku, nadrzędnym celem jest poznawanie potrzeb klienta oraz realizację usług o ustalonej jakości w uzgodnionym z klientem terminie.

Najwyższe kierownictwo stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych usług.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Cele jakości wyznaczone w Polityce Jakości realizujemy poprzez:

  • Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia;
  • Stosowanie nowoczesnych urządzeń i metod przy realizacji usług;
  • Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców towarów, materiałów i usług spełniających wymagania jakościowe;
  • Terminową i rzetelną realizację usług;
  • Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem – w szczególności dotyczy to precyzyjnego określenia odpowiedzialności i uprawnień oraz stosowanie wspomagania informatycznego w procesach.

Cele strategiczne firmy

Określone w strategii rozwoju firmy Geomatix Sp. z o.o.

Katowice, 2018