Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe Labgeo

Precyzja, jakość, zaufanie
 – te wartości codziennie motywują nas do działania.

Aktywne śledzenie najnowszych standardów w miernictwie geodezyjnym i budowlanym pozwala nam zapewniać najwyższy poziom usług. Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom jakościowym, stawianym przed mierniczymi i geodetami, nasze Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe przygotuje wiarygodną ekspertyzę opartą na najnowszych międzynarodowych standardach.

Normy ISO, zarówno polskie jak i międzynarodowe, publikacje FIG, wytyczne Głównego Urzędu Miar, wreszcie nasze wewnętrzne normy i instrukcje – to wszystko stanowi podstawę pracy dla naszych wykwalifikowanych inżynierów.

Nie bez znaczenia jest także ponad 40-letnie doświadczenie kadry w pracy z instrumentami pomiarowymi oraz wysokiej klasy wyposażenie naszego laboratorium.

Sprawdź nas już dziś – sprawdź i zaufaj. Przekonaj się dlaczego warto współpracować z najlepszymi.

Usługi realizowane w naszym laboratorium

LABGEO, bazując na doświadczeniu, a przede wszystkim na obowiązujących przepisach i międzynarodowych normach ISO, wykonuje usługi wzorcowania i laboratoryjnego sprawdzania dokładności przyrządów i akcesoriów pomiarowych geodezyjnych i budowlanych. Każda usługa zakończona jest wydaniem świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia. W naszej ofercie znajdują się usługi:

  • sprawdzenie dokładności kątowej teodolitów i tachimetrów zgodnie z normą ISO 17123-3
  • sprawdzenie dokładności niwelatorów optycznych klasycznych i cyfrowych zgodnie z normą ISO17123-2
  • sprawdzenie dokładności pomiaru odległości dalmierzy elektrooptycznych EDM zgodnie z instrukcją wewnętrzną opracowaną na podstawie normy ISO 17123-4
  • sprawdzenie dokładności niwelatorów laserowych rotacyjnych zgodnie z normą ISO 17123-6
  • sprawdzenie dokładności pionowników optycznych i laserowych zgodnie z normą ISO 17123-7
  • wzorcowanie metodą komparacji przymiarów wstęgowych (ruletek, taśm pomiarowych) zgodnie z wewnętrznymi procedurami
  • wzorcowanie metodą komparacji przymiarów sztywnych (składanych, teleskopowych) zgodnie z wewnętrznymi procedurami
  • sprawdzenie dokładności pomiaru odległości dalmierzy laserowych ręcznych metodą komparacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami
  • wzorcowanie poziomic (budowlanych, elektronicznych, precyzyjnych, przemysłowych) zgodnie z wewnętrznymi procedurami

W jaki sposób wykonywane są usługi sprawdzenia i wzorcowania poszczególnych instrumentów?

Teodolity

Sprawdzenie dokładności kątowej teodolitów i tachimetrów przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 17123-3 w warunkach laboratoryjnych. Usługa kierowana dla wszystkich użytkowników teodolitów i tachimetrów, których ośrodki dokumentacji geodezyjnej wymagają świadectw sprawdzenia sprzętu pomiarowego, dla firm posiadających wdrożony System Zarządzania Jakością (np. ISO9001) oraz wszystkich fachowców dbających o wizerunek swoich usług i ceniących pewność pomiaru.

Niwelatory

Sprawdzenie dokładności pomiaru przewyższenia niwelatorów optycznych klasycznych i cyfrowych. Usługa dotyczy wszystkich typów niwelatorów, począwszy od klasycznych libellowych, poprzez klasyczne niwelatory optyczne automatyczne (kompensatorowe), po najnowsze osiągnięcia cyfrowej techniki pomiarowej – niwelatory kodowe. Pomiary są wykonywane w całkowitej zgodności z normą PN-EN ISO 17123-2 przez wykwalifikowaną kadrę pracowników w warunkach terenowych. Pomiary te pozwalają ustalić rzeczywistą dokładność niwelatora optycznego. Usługa dla geodetów i budowlańców ceniących sobie pewność pomiaru, firm mających wdrożone ISO9001 lub pokrewne, wykonawców robót dla dużych koncernów wymagających świadectw sprawdzenia lub wzorcowania na sprzęt pomiarowy.

Dalmierze EDM

Sprawdzenie dokładności pomiaru odległości dalmierzy elektrooptycznych (EDM). Pomiary wykonywane są na specjalnej bazie odległościowej znajdującej się w urokliwym zakątku Puszczy Pszczyńskiej. Pomiary wykonywane zgodnie z instrukcją opracowaną na podstawie normy PN-EN ISO 17123-4. Opracowanie serii pomiarów pozwala wyznaczyć z bardzo wysoką precyzją dokładność dalmierza EDM. Usługa kierowana głównie dla geodetów wykonujących pomiary górnicze oraz na zlecenie dużych koncernów budowlanych.

Odbiorniki GPS GNSS

Sprawdzenie dokładności pomiaru współrzędnych odbiornikiem GPS/GNSS metodą RTK. Pomiary wykonywane są na specjalnej bazie z precyzyjnie określonymi współrzędnymi, znajdującej się w urokliwym zakątku Puszczy Pszczyńskiej. Pomiary wykonywane zgodnie z normą EN ISO 17123-8. Opracowanie serii pomiarów pozwala wyznaczyć z bardzo wysoką precyzją faktyczną dokładność odbiornika pomiarowego. Usługa kierowana do wszystkich użytkowników odbiorników satelitarnych korzystających z pomiarów RTK.

Usługa będzie dostępna już wkrótce!

Niwelatory laserowe rotacyjne

Sprawdzenie dokładności niwelatorów laserowych rotacyjnych. Pomiary wykonywane są na podstawie normy PN-EN ISO 17123-6 na specjalnej bazie umiejscowionej w okolicach Gliwic przy użyciu precyzyjnych detektorów wiązki laserowej. Wykwalifikowana kadra wyznaczy faktyczną dokładność niwelatora laserowego. Usługa kierowana dla budowlańców i firm pracujących w Systemach Zarządzania Jakością ISO9001 i pokrewnych, dla wykonawców których zleceniodawca wymaga świadectwa sprawdzenia sprzętu pomiarowego oraz wszystkich ceniących sobie pewność pomiarów.

Pionowniki

Sprawdzenie dokładności pionowników optycznych i laserowych. Pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 17123-7 na specjalnej bazie o wysokości 10 metrów znajdującej się w Katowicach. Opracowanie wyników badań pozwala wyznaczyć faktyczną dokładność pomiarów wykonywanych badanym pionownikiem. Usługa kierowana do mierniczych górniczych, geodetów pracujących pionownikami dużej precyzji, firm pracujących w systemach ISO9001 (i pokrewnych) a także dla wszystkich, którzy cenią sobie pewność pomiarów.

Przymiary

Wzorcowanie przymiarów wstęgowych (ruletki, taśmy pomiarowe) różnego typu oraz przymiarów sztywnych (teleskopowych lub składanych). Pomiary są wykonywane metodą komparacji z wzorcem. Specjalna szyna pomiarowa oraz zestaw narzędzi do porównywania odczytów na przymiarach pozwala uzyskać wyniki z rozdzielczością 10μm. Polecamy usługę wszystkim, którzy pracują pod nadzorem systemów ISO9000, oraz osobom wymagającym dużej precyzji pomiarów długości przy użyciu przymiarów.

Ręczne dalmierze laserowe

Sprawdzenie dokładności dalmierzy laserowych ręcznych metodą komparacji. Odczyt dalmierza porównywany jest z wzorcem długości. Specjalna szyna pomiarowa oraz zestaw narzędzi do precyzyjnego odczytu odległości z wzorca pozwalają uzyskać wyniki o wysokiej dokładności. Opracowanie wyników pozwala określić błąd dalmierza na 10 metrach. Usługa kierowana do użytkowników dalmierzy którzy są zobligowani do posiadania aktualnego świadectwa sprawdzenia urządzenia.

Poziomice

Wzorcowanie różnych typów poziomic (budowlanych, libellowych, elektronicznych, precyzyjnych, przemysłowych, osiowych). Poziomice sprawdzane są na najwyższej klasy laboratoryjnym zadajniku kąta o dokładności 0,1″ kątowej (1/12960000 kąta pełnego). Usługa kierowana do użytkowników poziomic pracujących w systemach ISO9000.

Dlaczego wzorcować?

 Konkurencjana dzisiejszym rynku, zarówno tym handlowym jak i usługowym, powoduje, że nasze firmy dążą do stałego podnoszenia jakości. Dlatego coraz częściej decydujemy się na wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością ISO (ISO 9001, ISO/TS 16949:2002, ISO14001. Systemy te wymagają od nas, między innymi, systematycznego potwierdzania jakości narzędzi, z którymi pracujemy. Jedną z form potwierdzenia jakości twoich narzędzi jest świadectwo wzorcowania lub sprawdzenia, które określa dokładność używanych przyrządów.

Jednak nie tylko Systemy Zarządzania Jakością ISO wymagają potwierdzenia jakości narzędzi, coraz częściej się zdarza, że zleceniodawcy usług wymagają od wykonawcy przedstawienia dowodu sprawności sprzętu pomiarowego przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Na sam koniec warto dodać, że świadectwo kalibracji może być również elementem marketingowym w działaniach twojej firmy. Oferując wykonanie usług sprzętem o potwierdzonej jakości, twoja firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku, a przede wszystkim możesz mieć pewność, że twoje narzędzia pracy są we właściwym stanie technicznym.