Kontakt i lokalizacja

Geomatix sp. z o.o. ® – Stacjonarny Sklep Geodezyjny · Internetowy Sklep Geodezyjny · Serwis Sprzętu Pomiarowego · Laboratorium Kontrolno-Pomiarowe

ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice

tel. (+48) 698 503 012
tel. (+48) 32 781 51 38
tel. (+48) 32 445 72 14

fax (+48) 32 445 72 15

email: info@geomatix.com.pl

Biuro Handlowe w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 1/27
44-100 Gliwice

Sklep stacjonarny i serwis czynne pnpt godz. 8:00-16:00
Sklep geodezyjny 24/7: GeoMarket.pl

GeoMarket.pl logo

NIP: 634-18-53-623 | Regon: 273182920

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
KRS 0000153040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł wpłacony w całości

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591

Lokalizacja w Katowicach

Lokalizacja w Gliwicach