Na czym polega standardowa rektyfikacja instrumentu?

W przypadku braku konieczności konserwacji instrumentu geodezyjnego, przeprowadzana jest rektyfikacja standardowa. Oznacza to usunięcie głównych błędów instrumentalnych takich jak:

  • błąd kolimacji
  • błąd indeksu koła pionowego
  • błąd inklinacji
  • błąd libelli rurkowej
  • błąd libelli pudełkowej
  • błąd osi dalmierza
  • błąd libelli elektronicznej (korekta elektroniczna kompensatora)

Dodatkowo regulowane są śruby spodarki (w celu wyeliminowania luzów), korygowane jest ustawienie celowników na lunecie, centrowany jest pion optyczny lub laserowy. Rektyfikację taką można przeprowadzać często, by zyskać pewność poprawnych wskazań twojego instrumentu.

Skorzystanie z tego typu przeglądu jest konieczne również w przypadku zamawiania usługi wydania Świadectwa Wzorcowania / Kalibracji, zgodnego z normą PN ISO 17123. Gwarantuje to uzyskanie poprawnych wyników, które będą widnieć na twoim świadectwie.