Na czym polega przegląd standardowy?

Podczas tego przeglądu wykonujemy: czyszczenie spodarki, zacisków i leniwek, optyki oraz zewnętrzne czyszczenie instrumentu, wyposażenia i pojemnika transportowego.

Spodarka i leniwki są demontowane z instrumentu i rozkręcane. Śruby spodarki i części leniwek są oznaczane w celu poprawnego ich montażu w zestawy. Gwinty drobnozwojowe wraz z gniazdami, podczas użytkowania, tworzą unikalne zestawy, co wymaga dokładnego ich dopasowania podczas montażu po czyszczeniu i smarowaniu. Jeśli śruby zostałyby zamontowane bez parowania, gwinty utworzyłyby nowe nacięcia w gniazdach, co mogłoby spowodować nadmierne luzy, a nawet zerwanie gwintu.

Okular oraz śruba ogniskująca są demontowane i czyszczone. Pozwala to na utrzymanie czystości i płynności ruchu, by zapewnić precyzyjne ostrzenie obrazu – a co za tym idzie – zwiększenie dokładności celowania.

W przypadku lunety, nawet zastosowanie niewłaściwego smaru może spowodować błędy, które ciężko wykryć. Po demontażu, zużyty smar z wszystkich metalowych części jest usuwany w specjalnych kąpielach chemicznych w myjce ultradźwiękowej, następnie podzespoły te są osuszane i wycierane do czysta. Plastiki i optyka czyszczone są ręcznie za pomocą specjalnych roztworów, w celu uniknięcia uszkodzenia przez niewłaściwe detergenty.

Czyste podzespoły są montowane na nowych, dedykowanych smarach, pozwalających na pracę w szerokim zakresie temperatury. Na jeden typ instrumentu przypada średnio 8 rodzajów smarów i każdy z nich posiada inne właściwości fizykochemiczne.

Po konserwacji leniwki, optyka i śruba ogniskująca są montowane do instrumentu, spodarka jest zakładana na podstawę a instrument wraz z osprzętem jest ostatecznie czyszczony i następują końcowe strojenia.