Jak dbać o tachimetr i teodolit? – kilka słów o kalibracji

Kiedy ostatnio twój tachimetr / teodolit był kalibrowany?

Nowoczesne instrumenty geodezyjne bez przeszkód osiągają wysoki poziom dokładności, lecz utrzymanie tego poziomu wymaga regularnej kalibracji. Postępuj zgodnie z radami, a unikniesz problemów wynikających z kalibracji, kolimacji i korekt.

Użytkownicy bardzo często spodziewają się, że nowoczesne, elektroniczne instrumenty geodezyjne korygują i kompensują błędy automatycznie – po prostu „idź i mierz”. Hmm, jest to prawda, o ile zachowane będą pewne podstawowe zasady.

 

Pomiary w jednym położeniu lunety

Przy pomiarach w dwóch położeniach lunety, większość błędów instrumentu jest usuwana podczas uśredniania pomierzonych kątów. Ponieważ metodą standardową są zwykle pomiary w jednym położeniu lunety, bardzo ważne jest wyznaczenie następujących błędów instrumentu:

  • Błąd indeksu pionowego
  • Indeks kompensatora
  • Błąd celowej

Kalibracji należy dokonywać bardzo starannie, gdyż przy pomiarach w jednym położeniu lunety, dokładność wyznaczenia błędów wpłynie na dokładność pomiarów (błędne poprawki spowodują niedokładne wyniki pomiarów).

 

Kiedy należy kalibrować instrument

Tachimetry i teodolity są bardzo czułymi, bardzo precyzyjnymi instrumentami, z którymi należy się obchodzić bardzo ostrożnie. Podczas procesu produkcji, błędy instrumentu są wyznaczane i ustawiane na zero. Niemniej jednak wartości mogą ulegać zmianie w związku z np. wstrząsami mechanicznymi, zmianami temperatury, niedbałym obchodzeniem się z instrumentem itp.

Dlatego też każdy tachimetr i teodolit winien być regularnie kalibrowany. Kalibrację należy przeprowadzać także w następujących przypadkach:

  • Przed pierwszym użyciem
  • Po długim okresie przechowywania
  • Po dużych zmianach temperatury
  • Po burzliwym lub długim transporcie
  • Okresowo w przypadku projektów wymagających wysokiej dokładności pomiarów

Wykwalifikowana kadra pracowników naszego serwisu zapewnia wykonanie kalibracji na najwyższym poziomie dokładności. Odpowiednie warunki, jakie są utrzymywane w  naszych pomieszczeniach serwisowych, a także stabilność stanowisk kolimatorowych, pozwalają na precyzyjne wyznaczenie poprawek.