Jak dbać o niwelator optyczny i laserowy?

Znamy warunki panujące na budowie i wiemy, jak ciężko utrzymać niwelator w czystości i w dobrym stanie. Dlatego mamy dla ciebie kilka rad, które pozwolą ci przez dłuższy okres czasu cieszyć się bezawaryjną pracą twojego niwelatora.

 

Zalecany sposób użytkowania niwelatora laserowego

  • Zawsze blokuj kompensator na czas transportu lub magazynowania niwelatora (nie dotyczy niwelatorów poziomowanych elektronicznie).
  • Po wyjęciu sprzętu z pojemnika transportowego, zamknij pojemnik. Zapobiegniesz dostaniu się do środka niepożądanego brudu.
  • Jeśli to możliwe, po każdym dniu pracy w ciężkich warunkach budowlanych, staraj się odkurzyć sprzęt.
  • Poświęć kilka minut na sprawdzenie sprzętu przed rozpoczęciem pracy. W każdej instrukcji znajdziesz informację jak przeprowadzić kontrolę dokładności.
  • Regularnie oddawaj sprzęt do konserwacji i przeglądu w twoim serwisie.

 

Zalecany sposób użytkowania niwelatora optycznego

  • Po wyjęciu sprzętu z pojemnika transportowego, zamknij pojemnik. Zapobiegniesz dostaniu się do środka niepożądanego brudu.
  • Jeśli to możliwe, po każdym dniu pracy w ciężkich warunkach budowlanych, staraj się odkurzyć sprzęt.
  • Przy transporcie zabezpiecz pojemnik transportowy tak, by nie przemieszczał się luźno we wnętrzu bagażnika.
  • Regularnie oddawaj sprzęt do konserwacji i przeglądu w twoim serwisie.
  • Przed pomiarem skontroluj swój niwelator: ustaw dwie łaty w odległości 20m. Zabezpiecz je na czas pomiaru – im stabilniejsze będą łaty, tym precyzyjniej określisz dokładność. Ustaw statyw pomiędzy łatami – w odległości 10m od jednej i drugiej łaty. Zapisz odczyt z obydwu łat (A1 oraz B1). Różnica pomiędzy przewyższeniami jest rzeczywistą różnicą. Bez przemieszczania łat, przesuń statyw na odległość 2m od pierwszej łaty i 18m od drugiej. Sprawdź różnicę przewyższeń. Jeśli A1-B1 = A2-B2, twój niwelator wskazuje poprawnie. Jeśli równanie nie jest spełnione, niwelator należy zrektyfikować. Zrób to sam, postępując zgodnie z instrukcją dostarczoną ze sprzętem lub oddaj sprzęt do serwisu.