Referencje 2018 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i laboratorium kontrolno-pomiarowego od Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.

Referencje 2018 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i laboratorium kontrolno-pomiarowego od Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A.