Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetry, teodolity SOUTH) od Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy Janina

Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetry, teodolity SOUTH) od Południowego Koncernu Węglowego S.A., Zakład Górniczy Janina