Referencje 2009 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetry, teodolity SOUTH) od Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie

Referencje 2009 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetry, teodolity SOUTH) od Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie