Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetry i teodolity SOUTH) od firmy „SZAGEO Maciej Sowa

Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetry i teodolity SOUTH) od firmy "SZAGEO Maciej Sowa