Referencje 2009 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetr SOUTH) od Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Inżynierów

Referencje 2009 dla sprzedaży, serwisu geodezyjnego i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetr SOUTH) od Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Inżynierów