Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetr SOUTH) od firmy „Jukart” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie pomiarowym (tachimetr SOUTH) od firmy "Jukart" Usługi Geodezyjno-Kartograficzne