Referencje 2009 dla sprzedaży, wsparcia technicznego i serwisu geodezyjnego od Zakładów Górniczo hutniczych”Bolesław” S.A.

Referencje 2009 dla sprzedaży, wsparcia technicznego i serwisu geodezyjnego od Zakładów Górniczo hutniczych"Bolesław" S.A.