Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetr SOUTH) od Zespołu Szkół w Wojkowicach, Technikum Architektury Krajobrazu

Referencje 2009 dla sprzedaży i wsparcia technicznego oraz opinia o sprzęcie geodezyjnym (tachimetr SOUTH) od Zespołu Szkół w Wojkowicach, Technikum Architektury Krajobrazu